Угода користувача

expl.avantazh.ua Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з експлуатації та обслуговування житлових будинків «Престиж»

  1. Предмет Угоди

1.1. Ця Угода користувача (далі – Угода) регулює відносини між адміністрацією сайту (далі – Організація) та фізичними особами (Користувачами, Відвідувачами) по сайту, його сервісів (далі – Сайт).

1.2. Використання окремих Сервісів сайту може регулюватися окремими правилами, які є невід’ємною частиною Угоди. Угода є обов’язковою для всіх Користувачів та відвідувачів сайту з моменту реєстрації на сайті в установленому Угодою порядку або з моменту фактичного початку користування сайтом, у тому числі через перегляд сторінок та матеріалів, додавання інформації тощо.

1.3. Зміни до Угоди набувають чинності та стають обов’язковими для Користувачів, Відвідувачів з моменту розміщення Угоди у новій редакції на Сайті та не вимагають будь-якого попереднього повідомлення (схвалення, згоди) Користувачів, Відвідувачів. Угода у новій редакції діє як для нових Користувачів, Відвідувачів, так і для Користувачів, Відвідувачів, які ухвалили умови Угоди до внесення змін.

1.4. Користувачі, Відвідувачі не повинні використовувати Сайт у будь-якій формі, якщо вони не згодні з будь-якими умовами Угоди та приймають на себе всі можливі ризики такого використання. У разі використання у будь-якій формі Сайту згода Користувачів, Відвідувачів з умовами Угоди презюмується.

1.5 Використання та обробка інформації, опублікованої за допомогою Сервісів сайту, виконується відповідно до Договору № 368 про здійснення прав учасників ТОВ «ПЕОЖД «ПРЕСТИЖ», ТОВ «ПЕОЖД «КОМФОРТ», ТОВ «ПЕОЖД «ЦЕНТР», ПК «ЖБК «НОВЕ МІСТО», ТОВ «ПЕОЖД «ФАВОРИТ», ТОВ «ПЕОЖД «ОЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ» від 31.07.2018р. на використання та обробку інформації.

2. Реєстрація Користувача

2.1. Для забезпечення повного доступу Відвідувача до Сервісів Сайту та набуття статусу Користувача Відвідувач повинен пройти процедуру Реєстрації та створити свій Обліковий запис.

2.2. Користувач несе персональну відповідальність за безпеку та безпеку свого пароля. Організація не несе відповідальності та не гарантує безпеку Облікового запису та Особистої сторінки Користувача у випадках:

2.2.1. передачі третім особам (навмисне або з необережності) пароля;

2.2.2. доступу третіх осіб до Облікового запису та Особової сторінки Користувача з використанням програмних засобів, що дозволяють здійснити підбір та/або розкодування пароля;

2.2.3. невиконання Користувачем рекомендацій, зазначених у цій Угоді.

2.3. Користувач зобов’язується:

2.3.1. негайно повідомляти Організацію про будь-яке невирішене Користувачем використання свого пароля, Облікового запису, Особистої сторінки або про будь-яке інше порушення безпеки;

2.3.2. негайно змінити свій пароль для доступу до Сайту у випадку, якщо пароль був втрачений Користувачем або став відомим іншим особам, крім волі Користувача.

2.4. Організація не відповідає за можливу втрату або псування даних, що може статися через недотримання рекомендацій, викладених у Угоді.

2.5. При реєстрації Користувач не має права:

2.5.1. видавати себе за іншого Користувача, використовуючи його логін та пароль;

2.5.2. використовувати в якості свого логіну слово або словосполучення, яке є нецензурним (лайливим), образливим, дискримінаційним, недоречним з точки зору загальноприйнятої моралі та моральності;

2.5.3. створювати більше одного Облікового запису для одного Користувача.

2.6. Реєстрацією на Сайті Користувач підтверджує, що має необхідну правоздатність та дієздатність для прийняття умов Угоди, здатний виконувати Угоду та нести відповідальність за її порушення.

2.7. Користувач погоджується та підтверджує, що всі дії, вжиті від його імені (з використанням Облікового запису Користувача), розцінюються як дії цього Користувача та можуть спричинити відповідальність для Користувача.

2.8. Користувач, погоджуючись з цією Угодою користувача, надає свою інформовану та добровільну згоду на участь у стимулюючих, рекламних та інших заходах, спрямованих на просування сайту. Організація має право надсилати Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування сайту, у тому числі за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем при Реєстрації на Сайті, а також надсилати інформаційні, рекламні або інші повідомлення, або розміщувати відповідну, в т.ч. рекламну інформацію у самому Сайті.

3. Загальні правила розміщення контенту користувача

3.1. Користувач несе повну відповідальність за зміст та розміщення контенту користувача (інформації, даних, текстів, фотографій, графіки, відео та інших матеріалів), публічно опублікованого за допомогою Сервісів сайту. Це означає, що Користувач повністю відповідає за всі матеріали, які Користувач завантажує, відправляє, отримує, передає або якимось іншим способом робить доступними за допомогою Сервісів Сайту. Користувач, Відвідувач розуміє, що, використовуючи деякі Сервіси Сайту, він може побачити матеріали, які можуть бути розцінені ним як образливі, недостовірні або спірні і при цьому Користувач, Відвідувач розуміє, що відповідальність за розміщення таких матеріалів несе Користувач, що їх розмістив.

3.2. Користувач зобов’язується не використовувати Сайт із незаконною метою.

3.3. Користувачам забороняється використовувати Сервіси Сайту для:

3.3.1. завантаження, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування Користувальницького контенту, в тому числі, вказуючи на місце його знаходження, у тому числі шляхом розміщення посилання, яке є незаконним, шкідливим, загрозливим, ображаючим, що суперечить загальноприйнятій моралі та моральності, наклепницьким, порушуючим автором та інші права інтелектуальної власності, які демонструють (пропагують) ненависть, насильство, жорстокість та/або дискримінацію людей за расовим, етнічною, статевою, соціальною, релігійною, майновою ознаками, що містять елементи або є пропагандою порнографії, дитячої еротики, що є рекламою або є пропагандою послуг сексуального характеру (у тому числі під виглядом інших послуг), що роз’яснює порядок виготовлення, застосування або іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або іншої зброї, а також порушуючим загальноприйняті норми та етику спілкування в мережі Інтернет, або таким, що утруднює використання іншими Користувачами, Відвідувачами Сервісів сайту;

3.3.2. порушення прав третіх осіб, у тому числі прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди у будь-якій формі;

3.3.3. обмеження прав різних меншин;

3.3.4. видачі себе за іншу людину чи представника організації та/або спільноти, а також введення в оману;

3.3.5. завантаження, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування контенту користувача, який Користувач не має права використовувати або робити доступним відповідно до чинного законодавства або згідно з будь-якими угодами з третіми особами;

3.3.6. завантаження, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування Контенту користувача, який порушує будь-які, права третіх осіб, у тому числі, право на товарні знаки (знаки обслуговування), комерційну таємницю, та/або для порушення будь-яких інших прав інтелектуальної власності третіх осіб, є комерційною рекламою;

3.3.7. завантаження, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування контенту користувача, що містить віруси або інші комп’ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного обладнання або програм, для здійснення несанкціонованого доступу до комп’ютерних систем, обладнання або дані третіх осіб, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів та програми для їх генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищезгаданий контент;

3.3.8. порушення будь-яких норм чинного українського та/або міжнародного законодавства, а також законодавства іноземних держав;

3.3.9. збирання, зберігання та обробки персональних даних третіх осіб без їх згоди в установленому законом порядку;

3.3.10. завантаження, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування контенту користувача, що містить грубі, непристойні, образливі, ненормативні, лайливі слова і вирази;

3.3.11. використання автоматизованих скриптів (програм) для збирання інформації та (або) взаємодії з сайтом;

3.3.12. надання історії дій на сайті відповідним програмам, метою яких є перезапис існуючих історій дій або даних, що виходять за рамки теми, що обговорюється;

3.3.13. передачі, відправлення або сприяння таким передачі або надсилання будь-якого повідомлення або запиту, розробленого або призначеного для того, щоб отримати особисті (персональні) дані будь-якого іншого користувача сайту;

3.3.14. використання роботів та автоматизованих засобів, призначених для доступу до сайту;

3.3.15. розміщення оголошень або запитів, адресованих необмеженому колу осіб, про купівлю або продаж будь-яких товарів або послуг;

3.3.16. завантаження, відправлення, передачі або будь-якого іншого способу опублікування контенту користувача, якщо свідомо відомо, що його розміщення принесе збитки, моральну шкоду, шкоду ділової репутації третіх осіб;

3.3.17. досягнення інших цілей, що суперечать чинному законодавству України та (або) Угоді.

4. Права та обов’язки Організації

4.1. Організація не займається розглядом та вирішенням спорів та конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами, Відвідувачами сайту, натомість залишає за собою право заблокувати сторінку Користувача та (або) видалити Контент користувача у разі отримання від інших Користувачів, Відвідувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку даного Користувача.

4.2. Організація має право видалити будь-який контент користувача без повідомлення Користувача та пояснення причин.

4.3. Організація має право використовувати інформацію про дії Користувачів, Відвідувачів на сайті з метою покращення його роботи.

4.4. Організація має право вводити будь-які обмеження щодо користування Сайтом як в цілому, так і для окремих Користувачів без пояснення причин та попередніх повідомлень Користувачів.

4.5. Організація має право закрити, призупинити функціонування, змінити сайт або його частину без пояснення причин та попередніх повідомлень Користувачів.

4.6. Організація має право зупиняти доступ Користувача до сайту для проведення необхідних планових профілактичних та ремонтних робіт на технічних ресурсах.

4.7. Для досягнення цілей належного функціонування сайту та технічної підтримки його сервісів Організація має право залучати третіх осіб на умовах відповідних договорів.

5. Авторські права та права на інші результати інтелектуальної діяльності

5.1. Контент Сайту є об’єктом виняткових прав Організації.

5.2. Будь-яке використання (включаючи відтворення, копіювання, модифікація, продаж, доведення до загального відома, розповсюдження цілком або частинами), у тому числі з комерційною метою, Контенту Сайту без отримання попередньої згоди Організації заборонено, за винятком випадків, передбачених Угодою.

5.3. Розміщуючи Контент користувача, Користувач гарантує, що має всі права та повноваження, необхідні для розміщення такого контенту та надання прав на нього відповідно до умов Угоди, та несе відповідальність за наслідки порушення (недостовірності) такої гарантії відповідно до чинного законодавства.

5.4. Розміщуючи Контент користувача, Користувач надає Організації виключну ліцензію на його використання, включаючи відтворення, розповсюдження, публічний показ, переробку, доведення до загальної інформації без обмеження території та терміну, без виплати додаткової винагороди Користувачеві. Розміщений контент користувача може бути використаний Організацією в будь-якому Сервісі сайту.

5.5. Зазначена виключна ліцензія на використання Контенту користувача надається Організації одночасно з додаванням такого контенту на Сайт на весь термін дії виключних прав на об’єкти авторських та (або) суміжних прав, що утворюють такий контент.

5.6. Користувач погоджується з тим, що:

5.6.1. розміщуючи Користувальницький контент робить це добровільно та безоплатно;

5.6.2. у разі розміщення контенту користувача виключні права на такий контент зберігаються Організацією.

5.6.3. Організація має право зберігати архівні копії віддаленого контенту, розміщеного Користувачем;

5.6.4. умови Угоди, що стосуються передачі Користувачем прав, зазначених у пункті 6.4 Угоди, залишаються чинними після видалення Користувачем або службою технічної підтримки запису Користувача;

5.6.5. розміщуючи Контент користувача, Користувач надає вільний доступ до нього будь-яким Відвідувачам, Користувачам сайту для ознайомлення та особистого використання в некомерційних цілях;

5.6.6. Організація має всі права на сайті як єдиний об’єкт, включаючи всі його складові.

5.7. Організація не контролює дотримання Користувачами авторських прав та інших суміжних прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності та не несе відповідальності за порушення їх Користувачами.

6. Відповідальність

6.1. Організація не контролює і не зобов’язана приймати будь-які дії, що стосуються контролю:

6.1.1. у спосіб, за допомогою якого Користувачі відвідують Сайт або за допомогою якого користуються Сервісами сайту;

6.1.2. за тим, який ефект на Користувачів, Відвідувачів може мати розміщений на сайті Контент, яким чином Користувачі, Відвідувачі можуть тлумачити розміщену на сайті інформацію;

6.1.3. за діями, здійсненими Користувачами, Відвідувачами після ознайомлення з розміщеним на сайті Контентом.

6.2. Сайт може містити або направляти Користувача, Відвідувача за посиланнями на інші сайти, що містять інформацію, при цьому Організація не несе відповідальності за зміст таких сайтів, доступ на які отримано через Сервіси сайту, за дотримання виключних прав третіх осіб, за законність розміщених на таких сайтах матеріалів .

6.3. У разі заподіяння шкоди (збитків, шкоди) третім особам, іншим Користувачам або сайту Користувач зобов’язується відшкодувати завдану шкоду (збитки, шкоду) у повному обсязі відповідно до чинного законодавства.

6.4. Користувач несе відповідальність за всі витрати (включаючи відшкодування збитків, шкоди, штрафів, судових та інших витрат та витрат) Організації у разі пред’явлення третіми особами будь-яких претензій, включаючи, але не обмежуючись претензіями, пов’язаними із захистом інтелектуальних прав третіх осіб, та за будь-які зобов’язання, які виникли в Організації у зв’язку з вимогами третіх осіб, пов’язані чи виниклі внаслідок порушення Користувачем умов Угоди. Користувач зобов’язується вжити всіх необхідних та можливих заходів, спрямованих на виключення Організації з числа відповідачів за такими вимогами.

6.5. Організація не несе відповідальності перед Користувачем і не відшкодовує Користувачеві будь-які збитки, що виникли або можуть виникнути у Користувача у зв’язку із затримками, перебоями в роботі сайту, неможливістю повноцінного використання сайту, а також за збереження контенту користувача.

7. Заключні положення

7.1. Визнання недійсною однієї з умов Угоди не є підставою для визнання недійсними будь-яких інших умов Угоди.

7.2. Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства. Питання, які не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства.

7.3. Користувач, Відвідувач погоджується, що у разі виникнення спорів вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства в уповноваженому органі судової влади за місцезнаходженням Організації.